UCC pristato „Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas“ konkurso taisykles
Asociatyvi nuotrauka.
Share

UCC pristato „Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas“ konkurso taisykles

Projektas “Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas”

Pagrindinės konkurso nuostatos, skirtos apdovanojimams

1. Konkurso tikslas, funkcija:
1.1. Konkursas skirtas suteikti studentams galimybę pagilinti įgytas verslumo žinias bei patobulinti įgytus įgūdžius savarankiškos praktinės užduoties, socialinio verslo, verslo plano rengime.

2. Konkurso tikslai:
2.1. Skatinti jaunimą kurti savo verslą;
2.2. Skatinti verslo plėtrą visoje Lietuvoje teritorijoje;
2.3. Suteikti galimybę vystyti inovatyvias ir kūrybingas idėjas.

3. Tikslinė auditorija:
3.1. Suformuota dalyvių komanda, dalyvaujanti projekto „Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas” veikloje „Antro etapo bendrųjų įgūdžių socialiniam verslumui ir kūrybiškumui ugdyti mokymų renginiuose”.
3.2. Studentai ir dėstytojai.
3.3. Netiesioginiai naudos gavėjai yra bendruomenė, verslo įmonės. Konkurso metu jie prisidės formuojant viešąją nuomonę apie verslumą kaip esminę ekonominės plėtros sąlygą.

4. Konkurso trukmė ir etapai:
4.1. Dalyvių komandų formavimas iki 2018 m. 06 mėn. 03 d.
4.2. Verslo planai turi būti parengti ir pateikti iki 2018 m. 06 mėn. 11 d. 17 val. 00 min Lietuvos laiku.
4.3. Verslo planų vertinimas truks iki 2018 m. 06 mėn. 25 d. 17 val. 00 min Lietuvos laiku.
4.4. Rezultatai bus paskelbti 2018 m. 06 mėn. 25 d. oficialiame tinklalapyje www.ucc.lt bei pvz. Facebook profilyje https:// www.facebook.com/UCCLT/.
4.5. Geriausių komandų rezultatų pristatymas ir apdovanojimų ceremonija vyks 2018 m. 06 mėn. 30 d.
4.6. Tikslios konkurso datos ir vietos bus skelbiamos tinklalapyje www.ucc.lt.

 

5. Dalyvavimas konkurse:
5.1. Mokymų metu suformuotos komandos, dalyvaujančios „Antro etapo bendrųjų įgūdžių socialiniam verslumui ir kūrybiškumui ugdyti mokymų renginiuose“;
5.2. Komandą sudarys 5 nariai;
5.3. Kiekviena komanda išsirenka vadovą, kuris atstovaus komandą užtikrindamas komunikaciją su organizatoriais;
5.4. Dalyviai gali priklausyti tik vienai komandai.

6. Komandos teisės:
6.1. Susisiekti su organizatoriais dėl konkurso sąlygų paaiškinimų esant neaiškumams, tačiau pačio socialinio verslo, verslo plano rengimas yra savarankiška praktinė užduotis ir konsultacijos papildomos nebus teikiamos;
6.2. Socialinio verslo plano kūrimui pasirinkti vieną iš Organizatoriaus pateiktų savivaldyvių, kuriose socialinio verslo pagalba būtų sprendžiamos įvardintos socialinės problemos;
6.3. Gauti apdovanojimą, komisijai paskelbus komandą, konkurso nugalėtoją;
6.4. Vienam iš komandos narių atsisakius ar negalint tęsti dalyvavimo projekte, jį pakeisti kitu.

7. Komandos įsipareigojimai:
7.1. Konkurso dalyviai privalo susipažinti su konkurso reikalavimais ir taisyklėmis bei jų laikytis;
7.2. Laikytis numatytų terminų socialinio verslo, verslo plano pateikimui;
7.3. Būtinas dalyvavimas visuose programoje nurodytuose mokymuose- „Socialinio verslumo apibrėžtis ir skirtumai nuo kitų veikų“, „Finansinis raštingumas, rodikliai“, „Strateginio valdymo modelis (Socialinio verslo drobė)“, „Laiko planavimas, projekto valdymas“, „Komandos formavimas“, „Kūrybiškumas ir verslumas“, „Rinkodara ir marketingas“.

8. Komandos atsakomybė:
8.1. Laikytis konkurso nuostatose nurodytų reikalavimų ir žinoti pašalinimo iš konkurso sąlygas ir eigą.

9. Komandos pašalinimas iš konkurso:
9.1. Komanda gali būti nušalinta nuo tolesnio dalyvavimo konkurse:
9.2. nesilaikant 5, 6,7,8 punktuose paminėtų nuostatų;

 

10. Įvertinimo komanda:
10.1. Konkurse dalyvaujančios komandų parengti verslo planai bus vertinami ekspertų komisijos.
10.2. Ekspertų komisija – sudaryta iš socialinio verslo analitiko, kūrybiškų ugdymo metodų analitiko, klasterio fasilitatoriaus ir kt. Organizatoriai patvirtina komisijos sudėtį ir ją paskelbia iki verslo planų vertinimo pradžios. Komisijos užduotis – vertinti komandų savarankiškai parengtus verslo planus ir išrinkti laimėtojus. Ekspertų komisija sudaryta vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis (PAFT). Ekspertai turi atitikti PAFT 116 punkto reikalavimams.

11. Verslo planų vertinimas ir atranka:
11.1. Verslo planas pateiktas valstybine kalba;
11.2. Verslo planas parašytas kompiuteriu, 12 dydžio Times New Roman šriftu, teksto atstumas nuo krašto ne mažesnis nei 20 mm;
11.3. Verslo plano apimtis neviršija 10 A4 puslapių (į apimtį neįeina titulinis puslapis, turinys ir priedai);
11.4. Verslo plano priedų apimtis neviršija 10 A4 puslapių;
11.5. Jei į Verslo planą įtrauktas priedas su nuoroda į vaizdo įrašą, jis neturi būti ilgesnis nei 5 minutės (YouTube);
11.6. Verslo planas pateikiamas elektronine forma;
11.7. Verslo plano tikslai atitinka konkurso tikslus;
11.8. Verslo plane atspindi socialinių problemų sprendimo būdai;
11.9. Verslo planas atspindi komandos galimybes ir kompetencijas;
11.10. Užtikrinamas veiklos tęstinumas;
11.11. Įgyvendinus verslo planą sukuriama pridėtinė vertė bendruomenei, kurios problemas kuriamas verslas padėtų spręsti;
11.12. Kiekvieną verslo planą vertins 3 vertinimo komisijos nariai.
11.13. Jeigu verslo planas įvertintas kaip parengtas netinkamai, komisija turi teisę: suteikti komandai galimybę per 3 dienas nuo klaidų nustatymo dienos pašalinti trūkumus ir pateikti pakoreguotą verslo planą, kuris vertinamas pakartotinai ir jeigu pakoreguotas verslo planas vertinamas teigiamai, komanda gali tęsti savo dalyvavimą konkurse.
12. Po galutinio konkurso rezultatų vertinimo, konkurso laimėtojai, 5 dalyvių komandai, bus įteiktas vertingas prizas – dalyvavimas tarptautiniame renginyje Vokietijoje, Suomijoje, Estijoje ar kitoje Europos valstybėje. Laimėjusiai komandai bus finansuojama skrydžio, apgyvendinimo išlaidos ir renginio dalyvio mokestis.

Tarptautinis renginys bus parenkamas pagal laimėjusios komandos projekto/verslo profilį.
Preliminarus galimų renginių sąrašas:
– Pirate Summit 2018 m. liepos 3-5 d. (Renginio tikslas – surinkti startuolius veikiančius skaitmeninėje erdvėje ir suvesti su investuotojais, verslininkais).
– Startupnight 2018 m. rugsėjo 7 d. (Renginio tikslas – startuoliai pristato save investuotojams, verslininkams ir potencialiems klientams).
– TECHFEST 2018 m. liepos 5 d. (Renginio tikslas – sujungti , plėsti, pristatyti tarpdisciplinines technologijas kuriančius startuolius).
– Industry of Things World 2018 m. rugsėjo 23-25 d. (Renginio tikslas – daiktų internetas ir visapusė apsauga šioje srityje).
– WHS Startup Track 2018 m. spalio 14-16 d. (Renginio tikslas – pristatyti savo idėją, rasti partnerių, komandos narių, investuotojų).