Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0013
Share

Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0013

Lithuanian ICT Cluster užmojis – ugdyti socialiai atsakingus būsimuosius verslininkus

Visuomeninės, politinės organizacijos ir valstybinis sektorius negali išspręsti visų ekologijos problemų, greitai reaguoti į visuomenei kylančius socialinius, ekonominius ar kultūrinius iššūkius. Šiandien vis didesnę svarbą įgauna socialinis verslas, kurio sėkmė matuojama visuomenei atnešama nauda.

Verslumo skatinimo projektai, inicijuojantys startuolių kūrimą, gali ir turi apimti socialinio verslo modelį. Lithuanian ICT Cluster (buvęs Užupis Creative Cluster) žengė žingsnį svarbių pokyčių link – pradėjo būsimų socialinių verslininkų ugdymą.

Birželio 30 d. Lithuanian ICT Cluster įteikė socialinio verslumo įgūdžių ir kūrybiškumo skatinimo mokymų baigimo diplomus studentams ir dėstytojams bei apdovanojo geriausią socialinio verslo planą parengusią komandą. Šis renginys vainikavo net keletą mėnesių trukusį mokymų ciklą pagal Lithuanian ICT Cluster įgyvendinamą projektą, kurio tikslas – studijų kokybės gerinimas ir studentų bei dėstytojų kompetencijų ugdymas sprendžiant miesto, regiono ir visuomenės problemas su verslo pagalba.

Projekto „Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas“ idėja gimė labai natūraliai: viena iš klasterio veiklos sričių yra mokymų organizavimas verslumo skatinimo klausimais Lietuvoje. “Nesame naujokai verslumo įgūdžių ir kūrybiškumo skatinimo srityje. Jau aštuonerius metus skiriame didelį dėmesį būsimų verslo atstovų ugdymui. Patirtis kuruojant „Verslo avilio“ projektą su čia veikiančiu verslo inkubatoriumi, kūrybinėmis „Generator“ dibtuvėmis ir 2 tūkst. kvad. metrų ploto „Verslo avilio“ erdvėje dirbančiomis įmonėmis mums padeda indentifikuoti poreikius“, – apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendai finansuojamą projektą pasakojo Lithuanian ICT Cluster prezidentas Marius Pareščius. Pasak Mariaus Pareščiaus, tai – jau šeštas projektas, kurį įgyvendina klasteris.

Praktinėmis žiniomis dalinosi patyrę verslininkai

Buvo suorganizuoti daugiau nei 10 renginių bendrųjų įgūdžių socialiniam verslumui ir kūrybiškumui ugdyti, kuriuose dalyvavo daugiau nei pusantro šimto studentų ir beveik trisdešimt dėstytojų. Projekto partneriai – Klaipėdos universitetas, Vilniaus verslo kolegija, Socialinių mokslų kolegija ir Mykolo Riomerio universitetas.

Pirmame etape mokymų dalyviai gilino žinias apie verslumą, rinkos poreikių tenkinimą, nediskriminavimą, kūrybiško mąstymo metodus, komandos svarbą, socialinių tinklų strateginį panaudojimą. Antrojo etapo metu darbas vyko grupėse, kur buvo aptariama: socialinio verslumo ypatumai, finansinis raštingumas, strateginio valdymo modelis, laiko planavimo principai ir projekto valdymo subtilumai, komandos formavimo procesas, kūrybiškumo vaidmuo verslume, rinkodaros ir marketingo strategija.

Anot M. Pareščiaus, studentai ir dėstytojai įgijo ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių: „Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir įmonės, Lithuanian ICT Cluster nariai, kurios mielai sutiko pasidalinti su mokymų klausytojais savo verslo sėkmės istorijomis”. Baigiamojo renginio metu, kuriame buvo apdovanotos savarankiškai socialinius verslo planus kūrusios komandos, savo patarimais ir įžvalgomis dalinosi klasterizacijos ir verslumo ekspertai: Marius Pareščius, Arvydas Vitkus, Irmina Mykolaitienė, Paulius Valiulis.

Kas toliau?

„Projektu siekiame išugdyti kuo daugiau verslių, motyvuotų žmonių, kurie prisidėtų prie Lietuvos ekonomikos augimo. Tikimės, kad mokymai paskatins jaunus žmones imtis nuosavo verslo ir bent 4-5 verslo idėjos bus įgyvendintos“, – lūkesčiais apie projekto rezultatus dalinosi M. Pareščius.

Pasibaigus mokymams, buvo organizuotas konkursas – studentų grupės savarankiškai rengė socialinio verslo planus. Komisija geriausiai įvertino VŠĮ „Dentina“ pateiktą idėją.  Šiai penkių studentų komandai suteikta galimybė dalyvauti tarptautiniame renginyje pagal projekto verslo profilį Vokietijoje, Suomijoje, Estijoje ar kitoje Europos valstybėje, pavyzdžiui, Startupnight 2018, WHS Startup Track 2018 ir t.t. Šis prizas – papildoma paskata pristatyti savo idėją, susitikti su verslininkais, galimais investuotojais, pasisemti žinių projekto įgyvendinimui.

Asociacija Lithuanian ICT Cluster ir jos nariai žada palaikyti socialinio verslo idėjas norinčias įgyvendinti komandas ir padėti patarimais.

Projektas „Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas“ pradėtas įgyvendinti š.m. sausį ir planuojamas pabaigti š.m. gruodį. Projekto vertė – apie 150 tūkst. Eurų.

Lithuanian ICT Cluster

Šiemet Lithuanian ICT Cluster daug reikšmingų ir pozityvių pokyčių. Visų pirma, klasterio pavadinimas buvo pakeistas iš Užupis Creative Cluster į Lithuanian ICT Cluster. Visų antra, klasteris siekia būti sertifikuotas ir pelnyti Europos klasterių analizės sekretoriato suteikiamą bronzinę klasterių Meistriškumo žymą (Label of Excellence) bei tapti vienu iš vienuolikos šį sertifikatą turinčių klasterių Lietuvoje.

Klasteris buvo įkurtas 2010 m. ir dabar jau vienija 21 verslo ir mokslo organizaciją. Klasterio nariai užsiima informacinių technologijų, verslo, socialinių tinklų, audiovizualinės medijos, švietimo veikla, kuria kibernetinio saugumo sprendimus, teikia verslo konsultacijas ir organizuoja mokymus, kuria ir platina reklamą, vykdo tyrimus ir mokslinę veiklą.

Klasteris, pasinaudojęs Europos Sąjungos struktūrinių fondų daliniu finansavimu, siekdamas nacionalinio ir tarptautinio konkurencingumo kūrybinių industrijų sektoriuje, sukūrė modernią MTTP infrastruktūrą žinių ir technologijų plėtrai bei sklaidai. Šiuo metu viena iš pagrindinių klasterio veiklos krypčių yra bendri mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai informacinių technologijų srityje, kurie turi didelį komercinį potencialą.

Daug dėmesio skiriama klasterio tarptautiškumo plėtrai: klasteris bendradarbiauja su užsienio partneriais-klasteriais iš Norvegijos, Austrijos, Olandijos, Kroatijos, Airijos, Slovėnijos, Lenkijos, Moldovos, Brazilijos, JAV ir kitų ES šalių, tarptautiniuose projektuose, tokiose kaip COSME, H2020 ir kt.