Veikla

Asociacija Užupis Creative Cluster (UCC) savo veikla apima, (bet neapsiriboja), platų kūrybinių industrijų sektorių. Lietuvoje stebime augančius technologinės plėtros, mokslinių tyrimų ir eksperimentų, inovacijų diegimo norus, kurie dažniausiai lieka neįgyvendinti. Todėl esminis klasterio dalyvių veiklos uždavinys – didinti UCC nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą bei produktyvumą, sukuriant modernią mokslinių tyrimų ir techninės plėtros infrastruktūrą inovatyvių mokslo idėjų bei naujų technologijų plėtrai ir sklaidai. Skirtingų klaterio veiklų profesionalai suteiks jums reikalingų žinių betarpiškai ar nuotolinio mokymo būdu, o išmoktus ir sužinotus dalykus kiekvienas galės tuoj pat patikrinti praktiškai.

Įgyvendindama savo esminį uždavinį, asociacija UCC telkia klasterio dalyvius į integruotą laboratorijų centrą, kuriame planuojamos analitinės, strategijų formavimo, prototipų kūrimo ir testavimo, informacinio saugumo užtikrinimo veiklos, atliekami įvairūs specializuoti tyrimai, formuojamos, testuojamos ir išbandomos naujos paslaugos ir produktai, tyrimų pagrindu formuojamos mokymų strategijos, kuriamos metodologijos bei mokymų programos, kurios bus tiesiogiai įgyvendinamos mokymų centre ir integruojamos į mokymo įstaigų mokymų programas.

ATLIKOME:

Tyrimai. "Mokomųjų žaidimų ir simuliatorių žaidžiamasis momentas"; "Saugumas informacinių technologijų tinkle"; "Simuliatorių kūrimo socialiniai ir psichologiniai aspektai"; "IT simuliatorių programavimo technologijų ir kūrimo metodikų taikymas"; "Simuliatorių grafinio dizaino ir vartotojų sąsajos"; "Simuliatorių techninė įranga".

Mokymai. "Mokomųjų žaidimų ir simuliatorių žaidžiamasis momentas"; "Saugumas informacinių technologijų tinkle"; "Simuliatorių kūrimo socialiniai ir psichologiniai aspektai" ir "Simuliatorių grafinio dizaino ir vartotojų sąsajos".

Socialinių žaidimų simuliatoriai. Vienas unikaliausių mūsų projektų – žaidimas „Mano kelias“. Jis buvo pritaikytas laisvės netekusiems žmonėms. Kaliniai šiame žaidime gali susikurti savo „avatarą“ ir juo pereiti įvairius visuomenės gyvenimo lygius. Bandėme sukurti automatizuotą resocializacijos procesą, kai sistema leido analizuoti žaidžiančių nusikaltusių asmenų elgesio pokyčius. Vėliau sukūrėme ir antrąją žaidimo dalį „Mano kelias 2“, jo palaikymui panaudodami „Smart Fox“ serverių tinklą.

ESAME APJUNGĘ:

Universitetus, mokslininkus, idėjų generatorius. Mūsų bendri tyrimai, kai apjungiami iš karto keli universitetai bei kuriami socialinio elgesio stimuliatoriai labai pravers tiek reklamos agentūroms, tiek prekybininkams, analizuojantiems potencialių vartotojų elgesį. Taip pat rezultatai svarbūs ir politinių kampanijų agentūroms, bei viešą saugumą užtikrinančioms organizacijoms. Virtualios laboratorijos – tai duomenų centrai debesyse, kuriuose analizuojami fiksuojamų veidų emociniai pokyčiai bei kiti žmonių elgsenos pokyčiai. Čia ypač aktyvūs mūsų klasterio dalyviai – vienas didžiausių viešų reklamos ekranų tinklų „Media Trafic“, socialinis tinklas Draugas.lt, Mykolo Riomerio universitetas ir kitos aukštosios mokyklos.

Kibernetinio saugumo ekspertus, entuziastus, savanorius. Prieš kolektyvines atakas, kai Lietuvos serveriai atakuojami iš skirtingų pasaulio vietų, reikia panaudoti kolektyvinę gynybą. Turime suburti virtualias bendruomenes, kurios galės atremti rimtas atakas. Atskiros institucijos gali atjungti savo asmeninius serverius, tačiau vienos pasipriešinti yra per silpnos. Esame pasiūlę kaip kurti nuolatinį „gyvą“ skydą. Toks visuotinis mobilizavimo būdas leistų reaguotų nedelsiant, kai kyla Ddos, BotNet, Virus, Malware kibernetinės atakos. Viena iš mūsų idėjų, jog tokio skydo savanoriais galėtų būti neįgalūs žmonės, kurie priversti nuolatos daugiau laiko leisti namuose. Kelių šimtų žmonių pagalba būtų neįkainojama saugumo srityje. Beje, mūsų klasterio specialistai yra pateikę nemažai konstruktyvių pasiūlymų ir NATO kibernetinės gynybos centro atstovams

ATEITYJE:

Kūrybinės dirbtuvės. Virš 1 tūkst. m² plote, kiekvienas ras viską, ko jam reikia „įsilaužti“ į bet kurį produktą, jį išardyti ir padaryti geresnį, gražesnį, funkcionalesnį. Sakydami produktą, turime galvoje viską, ką tik jūs norėtumėte patobulinti – baldą, kompiuterio vaizdo plokštę, visuomeninį miesto transportą, Lietuvą, pasaulį ar patį save. Be to, šiose dirbtuvėse kiekvienas atėjęs galės ne tik bendrauti, dalintis patirtimi, idėjomis, gauti patarimų iš bendraminčių ar konsultacijų iš sėkmingai veikiančių Lietuvos ir kitų šalių verslininkų, bet ir dalyvauti mokymuose, naudotis suteikiama darbo vieta, reikiama technika bei įranga.

Bendri mokymai skirtingų sričių specialistams, dalyvaujantiems skirtingų sričių Klasterio paslaugų kūrime bendradarbiavimo ir kooperavimo pagrindu padės siekti efektyvesnių darbo rezultatų, kuriant bendrą produktą Klasteryje. Tai leis efektyviau konkuruoti eksporto rinkose, didinti Klasterio narių kapitalo bei pačių narių skaičiaus augimą.

Įrengus nuotolinio mokymo kompleksą bus galima organizuoti lygiagrečius mokymus ir teikti paslaugas nuotoliniu būdu. Numatyta galimybė talpinti paskaitų, konferencijų, seminarų ir kitos mokymo veiklos vaizdo įrašus nuotolinio mokymo sistemose, taip sudarant galimybę mokytis bet kokiu laiku ir bet kurioje vietoje, bei išplėsti mokinių ratą.

Taip pat bus organizuojama įvairi klasterio rinkodaros veikla, tai yra įvairūs renginiai, stiprinantys ir formuojantys klasterio bendruomenę, didinantys klasterio narių integraciją ir klasterio potencialą.

BE TO:

Organizuojame klasterio dienas.

Dalyvaujame tarptautinėse konferencijose, mugėse, parodose, skirtose žaidimų industrijai. 

Naujienlaiškio prenumerata

Video galerija

Apklausa

Kaip sužinojote apie mus?  

Užklausa

Siųsti