Pradėtas įgyvendinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo projektas kūrybinių industrijų srityje

2017-01-20
Pradėtas įgyvendinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo projektas kūrybinių industrijų srityje
Užupio kūrybinis klasteris pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Užupis Creative Cluster“ mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas kūrybinių industrijų srityje" Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0008.

Projekto tikslas - skatinti kūrybinių industrijų srityje veikiančių įmonių bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 313.785,75 Eur, iš jų ES dalis: 156.892,87 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017 m. sausio 20 d.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. sausio 20 d.

Per mažiausiai trejus artimiausius metus klasterio nariai kurs inovatyvias mišriąsias kompetencijų ugdymo technologijas, skirtas IT ir kūrybinių industrijų srities specialistams, įgis projektų valdymo bei efektyvaus dalyvavimo projektuose žinių bei įgūdžių. 

Projekto metu numatoma:
  • klasterio nariams teikti verslo rėmimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas, skirtas skatinti narių bei išorės partnerių bendradarbiavimą, dalijimąsi informaciją, didinti klasterio efektyvumą;
  • vykdyti klasterio rinkodarą, siekiant didinti žinomumą, atpažįstamumą bei pritraukti naujus narius;
  • vykdyti konferencijas, seminarus bei rengti mokymų programas, siekiant skatinti dalijimąsi žiniomis, tinklų veiklą ir tarptautinį bendradarbiavimą;
  • valdyti ir išlaikyti klasterio infrastruktūrą;
  • vykdyti rinkos tyrimus, reikalingus veiklos strategijos parengimui, siekiant užtikrinti klasterio veiklos tęstinumą,  kuriamų produktų bei visos vertės grandinės patrauklumą ir sėkmę.

Šių veiklų įgyvendinimas užtikrins klasterio plėtrą, leis pritraukti naujus narius, skatins narių bendradarbiavimą ir įgalins klasterio MTEP veiklų vykdymą. Projekto metu bus sukurtos naujos žaidybiniais metodais paremtos mokymų programos, leisiančios klasteriui ir jo nariams didinti veiklos efektyvumą.

Naujienlaiškio prenumerata

Video galerija

Apklausa

Kaip sužinojote apie mus?  

Užklausa

Siųsti