2016-11-16
Pradėtas įgyvendinti eksporto plėtros projektas kūrybinių industrijų srityje
Užupio kūrybinis klasteris pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą „Užupis Creative Cluster“ eksporto plėtra  kūrybinių industrijų srityje“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0016.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 452.912,40 Eur, iš jų ES dalis: 319.833,8 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016 m. lapkričio 16 d.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. lapkričio 15 d.

Projekto tikslas - Užupis Creative Cluster eksporto plėtra bei įsitraukimas į tarptautines tinklų grandines.

Klasteriui siekiant įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose, skverbtis į naujas rinkas ir skatinti didesnės pridėtinės vertės produkcijos eksporto plėtrą kūrybinių industrijų srityje, vykdomos šios projekto veiklos:
  • klasterio rinkodara, skirta įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių išlaidos;
  • tyrimai/analizės, tiesiogiai susijusios su eksporto plėtra.

Užupio kūrybinis klasteris turi didelę patirtį tarptautiškumo skatinimo srityje. Klasteryje dirba profesionali komanda, o organizacija yra sėkmingai įgyvendinusi ne vieną tarptautiškumo projektą: atlikti moksliniai tyrimai reikalingi simuliacinių žaidimų sektoriaus plėtrai, įkurtos verslo procesų, vartotojų elgsenos, mechatroninių procesų simuliacijų laboratorijos, o taip pat kompleksinės interaktyvios medijos, integruotų komunikacijų procesų, informacijos saugumo tyrimų modeliavimo laboratorijos. 

Pradėtas vykdyti projektas suteiks postūmį klasterio narių bendrai teikiamų paslaugų eksporto plėtrai ir leis įsilieti į tarptautines verslo įmonių tinklų grandines.