Įgyvendintas projektas „Užupio kūrybinis klasteris“ Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-01-027

2015-08-04
Įgyvendintas projektas „Užupio kūrybinis klasteris“  Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-01-027
2012 m. rugsėjo 04 d. buvo pasirašyta Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuoto projekto „Užupio kūrybinis klasteris“ finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S- VP2-1.4-ŪM-02-K-01-027. Bendra projekto vertė: 1 684 672,45 €, iš jo ES dalis: 1 179 270,71 €. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2013 m. liepos 01 d. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2015 m. liepos 31 d. 

Įgyvendintas projektas „UŽUPIO KŪRYBINIS KLASTERIS“ iš dalies buvo finansuotas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto priemonę Inoklaster LT+. 

Privačios investicijos sudarė 900 tūkst. eurų. Tai klasterio partnerių indėlis MTTP (mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros) bazės kūrimui kofinansuoti. 

Projektą įgyvendino Asociacija Užupis Creative Cluster (UCC), veikianti kūrybinių industrijų sektoriuje. Įgyvendinto projekto tikslas – didinti UCC nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą bei produktyvumą, sukuriant modernią MTTP infrastruktūrą žinių ir technologijų plėtrai bei sklaidai. Tikslas pasiektas sukūrus Kompleksinę Klasterio MTTP laboratorijos bei Klasterio technologijų demonstravimo, tyrimų ir mokymų centro infrastruktūras. 

Kompleksinę Klasterio MTTP laboratorijos infrastruktūrą sudaro verslo procesų simuliatorių; mechatroninių simuliatorių; informacijos saugumo tyrimų bei saugumo sistemų prototipų kūrimo ir testavimo bei mobili IT incidentų tyrimų; vartotojų elgsenos virtualiuose tinkluose tyrimų ir modeliavimo; delikventinių asmenybių ir atskirties grupių elgesio simuliatorių; kompleksinės interaktyvios medijos, skirtos transporto priemonėms, tyrimų ir modeliavimo bei, galiausiai, integruotų komunikacijų procesų tyrimų ir modeliavimo laboratorijos. 

Laboratorijose tiek pradedantieji, tiek ir patirties nestokojantys ekspertai turės visas galimybes ištirti rinką ir aplinką, parengti veiklos strategiją produktui (paslaugai /verslo plėtrai /projektui ir kt.) diegti ir viešinti; parinkti optimaliausią veiklos modelį ir reikiamas metodikas bei simuliacijų pagalba jas ištobulinti iki efektyviausių sprendimų mažiausiais kaštais; taip pat sukurti patį produkto prototipą ir jį ištestavus perduoti užsakovui – t. y. į rinką. 

Laboratorijose bus steigiamos naujos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos, kur dirbs aukštos kvalifikacijos specialistai, taip pat klasterio narių darbuotojai, kurie atliks bandymus, kurs prototipus, testuos ir formuos naujas paslaugas/produktus. 

Planuojama ateityje turėti integruotą laboratorijų centrą, kuriame bus teikiamos analitinės, strategijų formavimo, prototipų kūrimo ir testavimo, informacinio saugumo užtikrinimo paslaugos, atliekami įvairūs specializuoti tyrimai, formuojamos, testuojamos ir išbandomos naujos paslaugos ir produktai, tyrimų pagrindu formuojamos mokymų strategijos, kuriamos metodologijos bei mokymų programos, kurios bus tiesiogiai įgyvendinamos mokymų centre ir integruojamos į mokymo įstaigų mokymų programas.

Ketinama organizuoti mokymus klasterio nariams ir kitiems suinteresuotiems asmenims skirtus kelti vykdomų MTTP veiklų kokybę. Bendri mokymai skirtingų sričių specialistams, dalyvaujantiems skirtingų sričių Klasterio paslaugų kūrime bendradarbiavimo ir kooperavimo pagrindu padės siekti efektyvesnių darbo rezultatų, kuriant bendrą produktą Klasteryje. Tai leis efektyviau konkuruoti eksporto rinkose, didinti Klasterio narių kapitalo bei pačių narių skaičiaus augimą. 

Įrengus nuotolinio mokymo kompleksą bus galima organizuoti lygiagrečius mokymus ir teikti paslaugas nuotoliniu būdu. Numatyta galimybė talpinti paskaitų, konferencijų, seminarų ir kitos mokymo veiklos vaizdo įrašus nuotolinio mokymo sistemose, taip sudarant galimybę mokytis bet kokiu laiku ir bet kurioje vietoje, bei išplėsti mokinių ratą.

Taip pat bus organizuojama įvairi klasterio rinkodaros veikla, tai yra įvairūs renginiai, stiprinantys ir formuojantys klasterio bendruomenę, didinantys klasterio narių integraciją ir klasterio potencialą. 

Kiekvienas suinteresuotas užsakovas, ieškantis inovatyvių ir modernių sprendimų savo verslo plėtrai, modeliavimui ir komunikacijos organizavimui, UCC galės įsigyti pilną verslo idėjos inkubatoriaus paketą, pradedant nuo rinkos aplinkos analizės ir baigiant produkto pateikimu į rinką su viešinimo (reklamos) strategija. Užsakovui pageidaujant, UCC galės suteikti tik vieną ar kelias teikiamų paslaugų rūšis arba išnuomoti laboratorijas testavimui ar mokymų erdves. 

Nors projektas baigtas, tačiau UCC ir toliau vystys savo narių kompleksinių simuliatorių ir integruotos komunikacijos sistemų valdymo, kūrimo ir distribucijos rinką Lietuvoje, padės nariams efektyviai integruotis tarptautinėse rinkose.

Naujienlaiškio prenumerata

Video galerija

Apklausa

Kaip sužinojote apie mus?  

Užklausa

Siųsti