D.U.K.


Apie projektus

 • Klausimas apie projektus, jų vystimą ir ilgaamžiškumą

 • Klausimas apie projektus, jų vystimą ir ilgaamžiškumą
  It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

   
    
  "Kas yra klasteris?"


  Klasterių kompetencijos tinklas pateikia tokį apibrėžimą 
  Klasteriai -- tai tarpusavyje susietose pramonės šakose bendradarbiaujančių įmonių, joms reikalingų tiekėjų, ir asocijuotų institucijų (universitetų, mosklo tyrimų centrų, standartų ir prekybinių asociacijų) santalka vienoje vietovėje/regione, siekianti:
  • Įveikti didėjančią tarptautinę konkurenciją (pasiekti didesnio produktyvumo);
  • Integruotis į tarptautinius verslo bendradarbiavimo tinklus (Lietuvos įmonės pavieniui nėra pajėgios to padaryti);
  • Dalintis technologine, tarptautinio marketingo, finansine kompetencija;
  • Kurti naujas verslo "žaidimo taisyklės": XXI amžiaus sėkmingo verslo modelį. 


  Išsamesnį paaiškinimą rasite čia - http://www.kkt.lt/apie_klasterius


  Ar Lietuvoje finansuojami klasteriai?

  Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos paramos agentūra buvo paskelbusi kvietimus teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemones VP2-1.4-ŪM-01-K „Inoklaster LT“ ir VP2-1.4-ŪM-02-K „Inoklaster LT+“. 

  Priemonių tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą. Priemone siekiama paskatinti bendrus privačių juridinių asmenų ir mokslinių tyrimų įstaigų ar universitetų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) projektus ir taip sudaryti palankias sąlygas ilgalaikiam šalies įmonių bei mokslo visuomenės partnerystės ryšių stiprėjimui, geresniam tokios partnerystės sinerginio efekto išnaudojimui.

  Apie artėjančius kvietimus, susijusius su klasterių finansavimus informacijos ieškokite www.lvpa.lt ir www.mita.lt


  Kaip galima įstoti į Užupis Creative Cluster? 

  Užupis Creative Cluster yra orientuotas į plėtrą, todėl nauji nariai priimami užpildžius stojimo į klasterį formą. Klasterio narių susirinkime yra svarstoma stojančiojo kandidatūra. Priėmus teigiamą sprendimą, būsimam nariui įteikiamas asocijuoto klasterio nario pažymėjimas. Dėl stojimo į klasterį formos, rašykite uzupiscluster@gmail.com 


  Jei čia neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą, užduokite jį mums.
   
  Tema*

  Jūsų klausimas*
  Saugos kodas CAPTCHA
  Prašome įveskite simbolius
  kuriuos matote paveikslėlyje*:  Naujienlaiškio prenumerata

  Video galerija

  Apklausa

  Kaip sužinojote apie mus?    

  Užklausa

  Siųsti